1. Boodschap voor Kerkrade

    Ondersteun ons werk met een gift! We hebben uw gebed en financiële ondersteuning hard nodig. Lees hier meer over ons werk. Tot en met 30 september is ontvangen:
    €58,398.00 gedoneerd van doel €70,000.00

HOE
Kun jij helpen?

God zendt mensen uit in Zijn dienst. Vandaar dat het werk in Kerkrade onmogelijk is zonder de inzet van jongeren en ouderen. Jouw bijdrage kan een belangrijk verschil maken voor het kinderwerk, de evangelisatieactiviteiten of het opbouwen van de stichting. Vandaar dat we je hartelijk oproepen om het werk van de stichting mee te dragen in je gebeden. Daarnaast zie je wellicht mogelijkheden om concreet een steentje bij te dragen. Welkom in Kerkade!

person

anbi

WAT
Doen we?

Contact en vriendschap met een boodschap; dat is wat wij delen met inwoners van Kerkrade. Vanuit betrokkenheid bij hoogte- en dieptepunten in het leven. Samen ondernemen we allerlei activiteiten, waarbij we bidden en leren uit de Bijbel. Om zo God te ervaren, in het dagelijks leven.