Spring naar content

Bestuur

 

Het bestuur streeft er na een Bijbelgetrouwe gemeente te stichten in Kerkrade. Hiertoe heeft ze een evangelist naar Kerkrade gezonden die als taak heeft de mensen in aanraking te brengen met het evangelie door middel van kinderbijbelclubs, tienerbijbelcubs, Bijbelintroductiecursus, Bijbelstudiegroepen en bezoekwerk aan huis.

Visie en doelstelling
Stichting ‘Een Boodschap voor Kerkrade’ is een interkerkelijke stichting die zich inzet voor de verkondiging van het evangelie in de Limburgse stad Kerkrade. Zij laat zich in haar activiteiten en toerusting leiden door de Bijbel en de reformatorische Belijdenisgeschriften.

 

Doelstellingen:

  • Ondersteunen van zendingswerk in Kerkrade.
  • Uitzenden van een evangelist als pionier in Kerkrade.
  • Ondersteunen van een inloophuis, kinderclubs en Bijbelcursussen.
  • Ondersteunen van het jaarlijkse jongerenkamp in de zomer.
  • Stichten van een Bijbelgetrouwe gemeente in Kerkrade.

De benodigde financiën voor genoemde doelstellingen wil het interkerkelijke stichtingsbestuur werven binnen de achterban van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), de Gereformeerde Gemeenten (GG), de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) en de Hersteld Hervormde Kerk (HHK).

 

Beleidsdocumenten
Klik hier voor de jaarstukken van stichting ‘Een boodschap voor Kerkrade’ (conform ANBI-voorschriften).

Steun ons werk met een gift

Ons werk is volledig afhankelijk van praktische en financiele gaven. Met een gift help je ons dit werk blijvend mogelijk te maken!

Menu
Scroll naar boven