Spring naar content

Kinderbijbelclub

Iedere derde zaterdag van de maand wordt een kinderbijbelclub gehouden in gemeenschapshuis ’t Catharina Hoes in Kerkrade. In januari 2011 zijn we gestart met drie kinderen. Inmiddels is dit aantal flink gegroeid. Afhankelijke van andere activiteiten in de stad komen nu tussen de 20 en 35 kinderen naar de kinder- en tienerbijbelclubs.

Op de kinderbijbelclub wordt op eenvoudige wijze het evangelie doorgegeven aan de kinderen. Het is ons gebed dat de Heere deze kinderen tot Zijn kinderen wil aannemen. Daarnaast willen we deze kinderen een veilige plek bieden. We bieden een luisterend oor, een stukje gezelligheid en geborgenheid. Daarnaast geven we onderwijs uit de Bijbel en leren we kinderen bidden. Er wordt met deze kinderen gezongen en elke maand wordt er een Bijbeltekst aangeleerd.

 

Na overleg met de ouders willen we de de Bijbelclub graag vaker houden, namelijk twee keer per maand in plaats van één keer. Dit is alleen mogelijk als we voldoende medewerkers hebben die eens per maand of eens per twee maanden willen meedraaien in deze clubs. De planning maken we in overleg. Dit geldt ook voor de taken die je op je neemt.

Wil jij helpen?
Wil jij ons helpen bij de verkondiging van het evangelie aan de kinderen van Kerkrade? Neem dan contact, via het contactformulier, contact op met Jan Bayense.

Steun ons werk met een gift

Ons werk is volledig afhankelijk van praktische en financiele gaven. Met een gift help je ons dit werk blijvend mogelijk te maken!

Menu
Scroll naar boven