Spring naar content

Evangelist

Wat is Een boodschap voor Kerkrade ?

Stichting ‘Een Boodschap voor Kerkrade' is een interkerkelijke stichting die zich inzet voor de verkondiging van het evangelie zoals je dat kunt vinden in de Bijbel, in de Limburgse stad Kerkrade. In het bestuur van deze stichting zitten mensen uit diverse kerken. Het bestuur is verantwoordelijk voor het werk van Jan en Margriet Bayense.

Wie is stadspastor Jan Bayense
Mijn naam is Jan Bayense. Samen met mijn vrouw Margriet woon ik sinds juli 2016 in Kerkrade, aan de Kokelestraat 81. Wij hebben drie kinderen, die inmiddels alle drie zijn uitgevlogen. Vanaf ons huwelijk in 1986 hebben we 30 jaar in Apeldoorn gewoond.

Ik ben geboren in 1963 als oudste van vijf kinderen. Ik ben opgevoed binnen de Hervormde Kerk. Op mijn 29e ben ik tot geloof gekomen in de Heere Jezus Christus. Hij is mijn Verlosser geworden. Door Hem heb ik ervaren wat echte vrijheid en echte blijdschap is. Dat is iets wat ik iedereen gun, ook jou! Daar wil ik graag over spreken en dat wil ik graag aan je vertellen.

Ik ben stadspastor/evangelist en wil er zijn voor iedereen.

Wat hebben Jan en Een Boodschap voor Kerkrade met elkaar te maken
De stichting Een Boodschap voor Kerkrade heeft Jan Bayense aangesteld en uitgezonden als stadpastor/evangelist naar Kerkrade. Jan is in dienst bij deze stichting.

De stichting ondersteunt de kinder- en tienerbijbelclubs, het bezoekwerk, de evangelisatieweek in de zomer, de cursussen en het verspreiden van Bijbels. Daarnaast wil de stichting een inloophuis opzetten, waar je terecht kunt voor een kop koffie, een praatje, ontmoeting en gezelligheid. Verder wil het bestuur een Bijbelgetrouwe gemeente stichten in Kerkrade.

Voor haar werk is de stichting afhankelijk van giften en donaties. Wanneer je een gift wilt overmaken, kan dit op rekeningnummer: NL30RABO0174132654 ten name van Stichting ‘Een Boodschap voor Kerkrade’.

Jan & Margriet Bayense

Steun ons werk met een gift

Ons werk is volledig afhankelijk van praktische en financiele gaven. Met een gift help je ons dit werk blijvend mogelijk te maken!

Menu
Scroll naar boven