Spring naar content

Disclaimer

Stichting Een Boodschap voor Kerkrade, verleent u hierbij toegang tot https://www.eenboodschapvoorkerkrade.nl de website en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Stichting Een Boodschap voor Kerkrade  behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Stichting Een Boodschap voor Kerkrade spant zich in om de inhoud van de website regelmatig mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling vanStichting Een Boodschap voor Kerkrade. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Stichting Een Boodschap voor Kerkrade nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bijStichting Een Boodschap voor Kerkrade. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Stichting Een Boodschap voor Kerkrade, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Steun ons werk met een gift

Ons werk is volledig afhankelijk van praktische en financiele gaven. Met een gift help je ons dit werk blijvend mogelijk te maken!

Menu
Scroll naar boven