Spring naar content

Zegeningen tellen

Het is tijd voor blog nummer twee van dit kerstweekend en dat is tegelijk ook alweer de laatste. We nemen u/jou mee vanaf zondagmorgen.

Zoals we zaterdag schreven, konden we iets later opstaan, want het ontbijt was pas om 9 uur. Het was een gezellig ontbijt en iedereen heeft zijn lunchpakket klaargemaakt, omdat we tussen de diensten in Kerkrade bleven. Daarna hebben we met veel plezier alle corveetaken gedaan; een georganiseerde chaos was het, maar al snel was alles klaar. Nadat de koffie en echte Limburgse vlaai op waren, vertrokken we met z’n allen naar Kerkrade om op tijd te zijn voor dienst van 11 uur. Deze zondag was het niet bij Jan en Margriet Bayense thuis, maar in de zaal waar we zaterdagavond ook de maaltijd hebben gehouden. Dit omdat er op zondag rond de 20 mensen uit Kerkrade in de dienst komen en wij daarbij en eventueel nog wat toeristen het volle bak maakt. Jan Bayense heeft ‘s morgens gepreekt over Mattheus 25 vers 31 tot en met 46. Een indrukwekkende gelijkenis die Jezus vertelt over de christelijke gemeente. Jezus zal terugkomen op de wolken en dan zullen de rechtvaardigen van de onrechtvaardigen gescheiden worden en dit gaat dwars door de gemeente heen. Ze stellen beiden dezelfde vragen, maar de reactie van Jezus is een verschil van leven of dood! Het was indringend, maar ook bemoedigend voor degenen die in Hem geloven: Zij mogen dan voor eeuwig bij Hem zijn! Advent is vanuit het kerstevangelie uitzien naar Jezus tweede komst!
Aan het einde van dienst vroeg Jan aan de gemeenteleden om gebedspunten. Naast persoonlijke zorgen en noden van gemeenteleden werd er ook gebed gevraagd voor een veilige terugreis voor ons als jongeren. Mooi dat ze ook met ons meeleven op deze wijze!

 

Na de dienst hebben we als jongeren en gemeenteleden gezamenlijk koffie gedronken bij Jan en Margriet thuis. Daarna hebben we als kamp deelnemers met elkaar gegeten. Vervolgens hielden we met elkaar en enkele gemeenteleden de middagdienst. Zoals Jan zelf zei: in de zaal, onder de dienst, naderen we in Gods heiligdom. Mattheüs 24:15-27 stond centraal. Hierin vertelt Jezus ons over wat komen gaat, op basis van een profetie uit Daniël, maar hij waarschuwt ook voor de omstandigheden die zullen komen en tot slot lezen we over een rijke belofte die geldt voor allen die Hem liefhebben. Op Hem kunnen we aan: dwars door alles heen haalt Hij Zijn kinderen thuis. Wie in de Zoon van God gelooft heeft het eeuwige leven!

 

Daarna zijn we naar Wijlre teruggegaan waar een heerlijke maaltijd op het menu stond. Na het eten hadden we een vrije avond. Heerlijke momenten zijn dat ook, waarin er serieuze en ontspannen gesprekken plaatsvinden en een avondwandeling wordt gemaakt door sommigen. Anderen doen samen een spelletje en er klinkt regelmatig ook een lach door de zaal. De avondsluiting hebben we al vroeg, omdat de eerste deelnemers dan daarna kunnen vertrekken. Na de avondsluiting hebben we nog heerlijk gezongen met elkaar. Bijzonder om zo als broeders en zusters samen te zijn en God te loven en te prijzen. Wat een zegen zijn de muzikale gaven en talenten die God aan ons gegeven heeft!

 

Na de nachtrust stonden we vroeg op en werd de bagage voor het ontbijt ingepakt. Na een snel ontbijt hebben we alles met elkaar opgeruimd. Dit liep als een trein; we lagen zelfs voor op de planning!

 

Na een afscheidswoord en groet begon iedereen aan de lange reis terug naar huis. Dit altijd een beetje met dubbele gevoelens. Het is goed om na een intensief weekend weer naar huis te gaan om de rust op te zoeken en te zijn op de plek waar God ons heeft geplaatst. Tegelijk zijn onze gedachten nog veel in Kerkrade bij de ontmoetingen die we hier hebben gehad en de verhalen die we horen over hoe God werkt in deze stad. Steeds meer mensen weten de weg naar de samenkomst te vinden of naar één van de andere activiteiten, bijvoorbeeld de bijbel introductiecursus en er volgen mensen belijdeniscatechese. Dan kunnen we alleen maar alle zegeningen tellen!

 

Gebedspunten

Wilt u bidden voor:

  • Jan en Margriet Bayense nu wij weer vertrokken zijn en zij daar blijven om te dienen in Gods koninkrijk. Dat ze moed, kracht en vreugde mogen ontvangen om hun werk te doen.
  • De gemeenteleden van christengemeente Kerkrade 045. Dat zij staande zullen blijven in een omgeving waarin de boze vrij spel heeft.
  • Kracht in de persoonlijke omstandigheden van de gemeenteleden. Veel hebben te maken met moeite en verdriet.
  • De jongeren die nu weer thuis zijn. Als het soms moeilijk schakelen is naar het leven van alle dag.
  • Dat zij op de plaats waar God hen geplaatst heeft ook het Licht mogen verspreiden door daden en woorden.
  • Dat het gezegende kerstdagen zullen zijn voor de gemeenteleden in Kerkrade en voor alle jongeren.

Danken voor:

  • Dat Jan Bayense de kracht heeft ontvangen om twee diensten te leiden waarin het evangelie helder mocht klinken.
  • Dat God ons als broeders en zusters aan elkaar heeft gegeven en we eenheid mochten ervaren dit weekend.
  • Dat alles goed verlopen is en iedereen weer veilig is aangekomen op de plek waar hij/zij verwacht werd.
  • Dat steeds meer mensen de weg naar de samenkomsten of één van de andere activiteiten weten te vinden.

Steun ons werk met een gift

Ons werk is volledig afhankelijk van praktische en financiele gaven. Met een gift help je ons dit werk blijvend mogelijk te maken!

Menu
Scroll naar boven