Spring naar content

Gebedsbrief van het organiserend team

“Want Ú verlost het ellendige volk, maar de hoogmoedige ogen vernedert U. Want Ú doet mijn lamp schijnen, HEERE; mijn God doet mijn duisternis opklaren. Want met U ren ik door een legerbende, met mijn God spring ik over een muur. Gods weg is volmaakt, het woord van de HEERE is gelouterd, Hij is een schild voor allen die tot Hem de toevlucht nemen.” (Psalm 18 vers 28-31)

 

Ervaringen in KerkradeJan en Margriet Bayense
Ze was 10 jaar toen ze voor het eerst op de kinderbijbelclub kwam. Zomaar in de open lucht, onder een partytentje. Inmiddels is ze 17, en heeft een bewogen leven achter de rug. Ze woont al enkele jaren niet meer thuis, maar in een leefgroep onder begeleiding, elders in het land. Regelmatig komt ze op zaterdag naar Kerkrade om de tienerbijbelclub bij te wonen. Ik vroeg haar of ze nog weleens in haar Bijbel leest. “Ja, iedere dag” was haar antwoord “daardoor kan ik het volhouden in de groep”. Nu gaat ze voor de tweede keer mee als deelnemer aan het jongerenevangelisatiekamp. Een week met ons optrekken om, zoals ze zelf schrijft ‘meer van God te leren kennen”.

 

Of Tina, een veertiger. Ze had de kinderbijbelclub in de open lucht gezien en van een afstandje mee geluisterd. Na afloop vroeg ze of zoiets er ook was voor volwassenen. Zo kwam ze op de Bijbelintroductiecursus. Inmiddels heeft ze alle 30 lessen gevolgd. In onze nieuwsbrief schrijft ze er over: Ik mag denken en praten over het geloof! In deze cursus behandelen we de thema’s volgens een vast rooster, doch alles komt aan bod. Samen denken en praten we over wat we in de Bijbel lezen. Ik filter mijn gedachten en kom tot geloof. Nog nooit heb ik me ooit zo dicht bij Jezus gevoeld. Ik voel me licht, vrij en gelukkig, verhelderd. Ik kan het moeilijk onder woorden brengen. Dit is wat ik zocht! Dit is wat ik nodig had! “ (U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief op de website www.eenboodschapvoorkerkrade.nl)

 

Zo werkt het Woord van de Heere door in de levens van mensen. Onze jongeren mogen de goede en blijde Boodschap van de Heere Jezus doorgeven tijdens het evangelisatiekamp. Draagt u hen in uw gebeden en bidt u mee om de zegen van de Heere?

 

Evangelisatiekamp

Binnenkort start het evangelisatiekamp in Kerkrade weer. Om daar een bijdrage aan te leveren hoeft niet iedereen fysiek aanwezig te zijn. Een biddende achterban is minstens zo belangrijk! Juist als de Bijbel terrein wint en het Evangelie in Kerkrade wordt gebracht, is de duivel ook actief. We hebben te maken met geestelijke strijd. En juist daarom zijn we ook deze week afhankelijk van het gebed van onze vrienden, familie en kennissen. Onze broeders en zusters in Christus!

“En ik roep u ertoe op, broeders, door onze Heere Jezus Christus en door de liefde van de Geest, om samen met mij te strijden in de gebeden tot God voor mij, “ (Romeinen 15 vers 30)

Wij zouden het geweldig vinden als u met ons mee bidt en ons hierdoor ondersteunt. Onze dank alvast daarvoor! Misschien is uw vraag waar u concreet voor bidden kunt tijdens deze week. Daarom hebben wij hieronder enkele punten staan waar u concreet voor kunt bidden en danken:

 

Bidden:

  • Droog weer voor de kinderclubs;
  • Open deuren en open harten bij de mensen;
  • Rust en ontspannenheid voor de kampdeelnemers als ze de gesprekken met kinderen en volwassenen aangaan;
  • Gezondheid van de deelnemers;
  • Een gevulde zaal met mensen op vrijdagavond tijdens het buffet en wanneer er iets uit de Bijbel wordt verteld;
  • Dat er een Bijbelgetrouwe gemeente mag ontstaan in Kerkrade;
  • Aanhoudend gebed, ook als de deelnemers van het kamp weer teruggekeerd zijn naar hun eigen gemeente en Kerkrade best ver weg is…!

 

Danken:

  • Dat we zien dat God ook in Kerkrade Zijn Koninkrijk bouwt;
  • Het feit dat er dit jaar weer zoveel jongeren deel willen nemen aan het evangelisatiekamp;
  • Dat Jan & Margriet Bayense alweer een jaar in Kerkrade mogen wonen, het daar goed hebben, God door alles heen hen bijstaat en ze mensen mogen bereiken, ja zelfs al vrucht mogen zien!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Steun ons werk met een gift

Ons werk is volledig afhankelijk van praktische en financiele gaven. Met een gift help je ons dit werk blijvend mogelijk te maken!

Menu
Scroll naar boven